За нас

Глобалната система от портали за зелена енергия Green Energy Portals е създадена, за да помогне на:

  • разработчици на проекти да намерят информация за съвременните технологии, за доставчиците на оборудване, за източници на финансиране, предоставени са и калкулатори за изчисляване на проекти;
  • производители и търговци на оборудване да се запознаят по-добре със състоянието на пазара в различните страни и да намерят нови клиенти;
  • банки и инвеститори да се запознаят с пазара на проекти за зелена енергия, с тяхното финансиране и да проучат рентабилността на проектите за «зелената енергия»;
  • енергетици, еколози,  консултанти и учени да получат информация за нови технологии и проекти в различните страни;
  • юристи да научат повече за търсенето на проекти за зелена енергия при юридическите услуги;
  • държавните органи да гарантират прилагането на зелена енергия и екологични решения;
  • международни финансови организации и донори да научат повече за пречките пред успешното прилагане на зелена енергия и необходимостта от нейното обслужване в различните държави.

Тематични области на портала (връзките се намират на лявата страна на всяка страница)