Калкулатор за икономическа оценка на инвестиционни проекти

Калкулаторът служи за предварителна икономическа оценка на капиталовложенията в проекти за „зелена енергия”, чрез пресмятане на следните инвестиционни показатели преди финансирането: срок на откупуване на капиталовложенията, вътрешната норма на възвращаемост (ВНВ) и нетната сегашна стойност (НСС).