Калкулатори

Калкулаторите представляват помощни средства за предварителна оценка на ключови технически, финансови и екологични параметри за възобновяеми енергийни проекти и прилагането на енергийно ефективни мерки. С цел улесняване на потребителите при реализиране на пресмятанията се използва известна от литературата информация за типични горива, технологии и системни параметри, в случаите, когато по-точна информация не е налична. При наличие на специфична информация за проекта тази първоначална база данни е възможно да бъде заменена.

За работа с отделните калкулатори виж допълнителната информация към всяка страница.

  • За да използвате калкулатора за пресмятане CO2 емисии: натиснете тук
  • За да използвате калкулатора за пресмятане на икономии от замяна на гориво: натиснете тук
  • За да използвате калкулатора за пресмятане на енергийните нужди на сгради (при използване на методология за ден-градуси): натиснете тук
  • За да използвате калкулатора за улично осветление: натиснете тук
  • За да използвате калкулатора за икономическа оценка на инвестиционен проект: натиснете тук