Търговски банки

Търговските банки (ТБ) в България предоставят финансови продукти на бизнес клиенти и инвеститори, които могат да бъдат използвани за финансиране на проекти за „зелена” енергия. Някои ТБ предлагат на своите клиенти финансиране по кредитни линии, отпуснати от международните финансови институции. Банките се стремят да разработват такива продукти и услуги, с които да отговорят на специфичните нужди на клиента.

Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в България:

 (използвайте филтъра за търсене на банки по име и място):

List of commercial banks

Organization Name Website Address Organization Location
Алианц Банк България АД bank.allianz.bg София, България
АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ www.alphabank.bg София, България
Банка ДСК EАД www.dskbank.bg София, България
Банка Пиреос България АД www.piraeusbank.bg София, България
БНП Париба С.А. – клон София www.bnpparibas.bg София, България
Българо-американска кредитна банка АД www.bacb.bg София, България
Българска банка за развитие АД www.nasbank.bg София, България
Емпорики Банк – България ЕАД www.emporiki.bg София, България
Инвестбанк АД www.ibank.bg София, България
ИНГ Банк Н.В. – клон София www.ing.bg София, България
Интернешънъл Асет Банк АД www.iabank.bg София, България
Иш Банк ГмбХ – клон София http://www.isbank.com.tr София, България
Корпоративна търговска банка АД www.corpbank.bg София, България
МКБ Юнионбанк АД www.unionbank.bg София, България
НЛБ Банка София EАД www.westeastbank.bg София, България
Обединена българска банка АД www.ubb.bg София, България
Общинска банка АД www.municipalbank.bg София, България
ПроКредит Банк (България) АД www.procreditbank.bg София, България
Първа инвестиционна банка АД www.fibank.bg София, България
Райфайзенбанк (България) ЕАД  www.raiffeisen.bg София, България
Регионална Инвестиционна банка -Клон България www.ribbank.com Варна, България
СИБАНК EАД www.cibank.bg София, България
Ситибанк Н.А. - клон София www.citi.com/bulgaria София, България
Сосиете Женерал Експресбанк АД www.sgeb.bg Варна, България
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София www.ziraatbank.bg София, България
Токуда Банк АД www.tcebank.com София, България
Търговска Банка Д АД www.dbank.bg София, България
УниКредит Булбанк АД www.bulbank.bg София, България
Централна кооперативна банка АД www.ccbank.bg София, България
ЧПБ Тексим АД www.teximbank.bg София, България