Търговия с екологични ресурси

На базата на многогодишен опит, икономисти от много страни справедливо смятат, че пазарните програми за борба със замърсители са по-ефективни и по-добре способстват ръста на изобретенията и иновациите. Днес много страни имат разработени енергийно и екологично ориентирани програми за търговия с екологични ресурси. Сред тях са програми като Протокола от Киото и регулаторните програми на Европейския съюз за намаление на парниковите газове. По-долу са представени няколкополезни линка с допълнителна информация. За детайлна и специфична информация може да се използва Супер-Търсачка, която е налична на тази страница.

За дневни и седмични търговски и политически новини, касаещи търговията с парникови газове, натиснете тук, за да разгледате резюмета към различните сайтове.