Фондове за рисков капитал

Дяловото финансиране се предоставя от международни, двустранни и местни фондове за рисков капитал в замяна на акции в дружества собственици на проекти. Освен че предоставят парични средства на компанията, тези фондове също така осигуряват достъп до различни стратегически ресурси и познания, а също и до голяма мрежа от контакти. Инвеститорите могат да се възползват от финансиране, като си сътрудничат с международните финансови институции (за средни и големи проекти) и търговските банки (за средни и малки проекти).

Фондове за рисков капитал:

List of Equity Funds

Organization Name Website Address Organization Location
Глобал Файнанс www.globalfinance.bg София, България
Европейски инвестиционен фонд www.eif.org Люксембург
Сигма Блейзер sigmableyzer.com Хюстън, САЩ; София, България