Международни финансови институции (МФИ)

Международните финансови институции (МФИ) са създадени от повече от една държава и са субекти на международното право. Акционерите в тях са обикновено националните правителства, но не е изключено такива да бъдат и други международни институции или организации.

Международните финансови институции могат да осигурят директно финансиране (за големи проекти), и кредитни линии чрез търговските банки, които са посредници при кредитиране на малки и средни проекти. Международни финансови институции също могат да предлагат и други финансови инструменти като гаранции по заеми, мецанин финансиране и други.

МФИ могат да предоставят и техническа помощ за подготовка и изпълнение на проекти.

Международни финансови институции, активно работещи в България са:

 

List of IFIs

Organization Name Website Address Organization Location
Black Sea Trade and Development Bank www.bstdb.org  Солун, Гърция
Black Sea Trade and Development Bank Bulgaria www.bstdb.org/countries/bulgaria Солун, Гърция
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Германска организация за международна взаимопомощ) www.gtz.de Франкфурт, Германия
GIZ - България  www.gtz.de София, България
Американска агенция за международно развитие www.usaid.gov Вашингтон, САЩ
Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) www.ebrd.com Лондон, Великобритания
Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) България  www.ebrd.com София, България
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) www.eib.org Люксембург
Международна финансова корпорация www.ifc.org Вашингтон, САЩ
Международна финансова корпорация България  www.ifc.org София, България
Програма на ООН за развитие www.undp.org  Ню Йорк, САЩ
Програма на ООН за развитие България www.undp.bg София, България
Световна банка www.worldbank.org Вашингтон, САЩ
Световна банка България www.worldbank.org София, България