Неправителствени организации (НПО)

Неправителствена организация (НПО) е всяка частна, независима от държавното управление институция, която развива някакъв вид обществена дейност без стопанска цел и се финансира от източници, несвързани с правителството. По своята същност НПО са доброволни самоуправляващи се организации и като такива не са подчинени на държавните органи.

НПО свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Те определят свободно средствата за постигане на техните цели. НПО насочват ресурсите за създаване на програми в различни области, включително и за енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници. Тези организации получават финансиране за своята дейност преди всичко от международни програми и донорски организации.

List of NGOs

Organization Name Website Address Organization Location
NALAS (А network of associations of local authorities of South East Europe) http://www.nalas.eu/ Skopje, Macedonia
National Public RE industry register National Public RE industry register Sofia, Bulgaria
Агенция за регионално развитие www.rda-bg.org Пловдив, България
Асоциация на индустриалния капитал в България www.bica-bg.org София, България
Асоциация на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) http://apee.bg/ Варна, България
Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) http://abea-bg.org София, България
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ (ББКЕ) http://bbce.org/ София, България
Българска ветроенергийна асоциация www.bgwea.org София, България
Българска фотоволтаична асоциация (БФА) http://www.bpva.org/ София, България
Екоенергия Съюз на независимите производители на енергия www.ecoenergy-bg.org София, България
Сдружение Екофорум за устойчиво развитие www.esd-bg.org София, България
Съюз на производителите на екологична енергия www.eco-energy-bg.eu София, България