Проектно финансиране

Финансирането е от съществено значение в етапа на разработване на проектите, включително кредитно финансиране. Съществуват много финансови инструменти с различни цели, които улесняват разработването на проектите. Разгледани са основните организации, които предоставят финансови ресурси. Някои от тях са свързани единствено с финансиране, докато други организации освен това имат и обществено-политическо отношение към проектите, в зависимост от техните услуги: