Корабоплаване

Световният икономически растеж зависи от наличието на една активна и икономически жизнеспособна международна корабоплавателна индустрия. Международната морска организация обединява производители, собственици на кораби, държавите, под чийто флаг се плава, пристанищните държави и чартъри, с цел разработване на отговорни програми за устойчиво развитие за страните и индустрията. Международната морска организация (ММО) е гласът на ООН по въпросите на морското дело и корабоплаването. Този уеб сайт осигурява достъп до всички документи на ММО.

http://www.imo.org/

Основана през 1990 г., „Транспорт и околната среда“ е водещата НПО за по-проницателни и екологични транспортни политики на равнище ЕС в Брюксел.

http://www.transportenvironment.org/

Коалицията за чисто корабоплаване (CSC) е единствената глобална международна природозащитна организация, която фокусира изключително върху въпросите на корабоплаването. Тя насърчава политики, насочени към опазването и възстановяването на морската и атмосферната среди, които да са в съответствие с безопасната експлоатация на кораби, устойчивото развитие, социалната и икономическата справедливост, и човешкото здраве. CSC е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за подобряване на екологичните показатели на международното корабоплаване, предоставяйки своя богат опит и експертиза, с цел оказване на въздействие върху съответните международни регулативни процедури, и по-специално на Международната морска организация (IMO).

Европейската организация на морските пристанища (ESPO) е основана през 1993 г. Тя представлява пристанищните власти, пристанищни сдружения и пристанищните администрации на пристанища на държавите-членки на Европейския съюз и Норвегия. ESPO има и членове наблюдатели в няколко съседни страни на ЕС. Пристанищата са от съществено значение за европейския икономически растеж - 90% от търговията на товари в Европа преминава през повече от 1200 морски пристанища, които се намират в 22 морски държави-членки на ЕС и повече от 400 милиона пътници минават през пристанищата на Европа всяка година с фериботи и помощта на круизни услуги.

http://www.espo.be/