Системи на биомаса за топло- и електропроизводство

Биомасата е биологичен материал, продукт от живи или наскоро живели организми. В контекста на биомаса, използвана за производство на енергия се разбира продукт от растителен или животински произход.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация