Енергийна ефективност в сградния сектор

Тази страница дава информация за енергийно ефективни мерки, прилагани при търговски, промишлени, обществени и жилищни сгради с оглед подобряване на енергийната ефективност на сградата като цяло.

Прилагането на енергийно-ефективни мерки намалява консумацията на енергия и отделянето на парникови газове.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация: