Комбинирано производство на енергия (CHP системи)

Процесът на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, познато като когенерация, е резултат от изгарянето на първичен източник (газ, биогаз, биомаса, въглища и др.).

Понастоящем CHP системите са достъпни не само за търговските сгради, но и за домакинствата.

Системите за когенерация произвеждат електричество чрез използване на двигатели с вътрешно горене или Стирлинг двигатели. Микро-когенерационните модули, приложими за жилищни сгради, обикновено изгарят пропан или природен газ, като те могат да използват дори слънчева енергия или биомаса.

Когенерационните модули предлагат едновременно производство на електрическа и топлинна енергия при ефективност от 90%.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информаци