Енергийно ефективно оборудване в сгради

Тази страница съдържа информация за използването на енергийно ефективно оборудване в търговски или обществени сгради. Въвеждането на такъв тип оборудване е свързано с подобрения в системите за охлаждане, вентилация, отопление, осветление и др. Изискванията за въвеждането на ново енергийно ефективно оборудване е намалена средна годишна консумация на енергия, енергийно ефективно оборудване и др.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация