Енергийно ефективно оборудване в индустрията

Консумацията на енергия в индустриалния сектор е много по-голяма в сравнение с останалите сектори. Въпреки че въвеждането на енергийно-ефективни мерки в тази сфера нараства непрекъснато, все още съществуват множество възможности за намаляване консумацията на енергия.

Тази електронна страница дава информация за приложимо в индустрията енергийно ефективно оборудване като: котли и пароразпределителни системи; системи за отопление, вентилация и климатизация; осветителни системи; помпи; трансфроматори и голям брой други системи и оборудване.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация