Енергийно ефективно улично осветление

Инсталирането на енергийно ефективно осветление е не само стъпка към намаляването на парниковите газове, но и намаляване на консумацията на енергия. Използването на енергийно ефективно осветление може да доведе до намаляване консумацията на енергия с над 60%. Този тип оборудване допринася за намаляване на светлинните замърсители, като същевременно излъчваната светлина е със светъл приятен цвят.

Приложими са следните категории за улично осветление: улично осветление; слънчево улично осветление; тунелно осветление; осветление за билборди. Съгласно тези се използват и следните видове технологии:

  • Clip-in off-the-shelf модули – представляват капсулирани LED-модули. Тяхното приложение е замяна на остарялото традиционно улично осветление от крушка към LED технология.

  • Система тип "леща" – всеки LED клъстер е покрит от отделни лещи. Предимства: добро разпределение на светлинния поток и възможност за управление на отделената топлина.

  • Технология тип "леща и рефлектор" – това е нова технология, при която всеки LED елемент осветява цялата повърхност на улицата, поради което липсват неосветени участъци от повърхността.

Соларните осветителни системи са едни от най-иновативните в света в областта на външното осветление. Иновативна технология позволява едновременно комбиниране на LED и слънчевата технология. Предимства: Лесни за монтаж и поддръжка; Дълъг живот; Висока мощност; висока ефективност; Разходи за поддръжка - обикновено 20% от цената на съществуващото оборудване.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация