Утилизация на топлина

Системите за утилизране на топлина са системи, които акумулират и използват отново отпадната топлина от даден процес. Процесът сам по себе си може да бъде описан като улавяне на енергия, транспортираща се с течност или газ, която при стандартни условия ще бъде отведена от съоръжението. Системите за утилизация спомагат да бъде намалена енергийната консумация от даден процес, или да бъде осигурена топлина или друг вид енергия за друг процес. 

Системите за утилизиране на топлина са с търговско и индустриално приложение. Основните типове системи за утилизация на топлина са газ-газ, газ-течност, течност-течност топлообменни апарати, котли утилизатори, топлообменници за замърсени или изходящи газове, регенеративни устройства и др. Източници на топлина могат да бъдат термопомпи, чилъри, парокондензни линии, енергийно оборудване, линии с отпадна вода и др.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация