Фотоволтаични системи

Системите за производство на електрическа енергия от слънцето улавят слънчевата енергия посредством фотоволтаични клетки (PV). Клетките преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия, която може да бъде използвана в различни области от домакинството, вкл. и за осветление. Концентрираните слънчеви енергийни системи използват лещи или огледала, както и системи за проследяване с цел съсредоточаване на голяма площ от слънчева светлина в малък лъч. Фотоволтаичните клетки не винаги се нуждаят от директна слънчева светлина, за да генерират електричество - те могат да работят и в облачни дни.

В практиката са известни множество конкуриращи се технологии, вкл. 14 вида фотоволтаични клетки, като тънкослойни, монокристални силициеви, поликристални силициеви, аморфни, както и множество видове концентратори на слънчева енергия.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация