Соларни енергийни системи

Слънчевата топлинна енергия е вид форма на енергията, където енергията на слънцето се използва за производство на топлина, която може да бъде утилизирана по различни начини. Соларните енергийни системи преобразуват директната слънчева радиация в дълговълнова топлинна радиация или утилизират топлинната радиация от земната повърхност. Съвременните соларни системи могат да осигурят моментна мощност еквивалентна на нуждите на товара на системата и натоварването на конвенционалните системи.

Соларните системи наред с това имат възможността да генерират и индиректно електрическа енергия. Като пример топлината от слънчевите лъчи се усвоява и използва за загряване на флуид. Парата, произведена от загряването на тази течност може да се използва за стартиране на генератор, произвеждащ електричество.

Соларните инсталации са с множество приложения, като: отопления на жилищни сгради, офиси и оранжерии; производство на топла вода за жилищни и индустриални сгради; загряване на водата в басейни; обезсоляване, сушене на култури и др.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация