Подобряване и управление на технологични процеси

Оборудването за управление на технологичния процес контролира производствения процес, като по този начин предотвратява всякакви промени в продуктовата линия, или ги ограничава до допустимите им стойности, съгласно технологията. По този начин се поддържа необходимата продукция, качеството й, както и енергоефективността по време на процеса. Подобряването и управлението на технологичния процес се постигат чрез инсталиране на контролери, автоматична система за управление и подходяща поддръжка.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация