Ветрови електроцентрали

Кинетичната енергия на вятъра е един обещаващ и неизчерпаем енергиен ресурс със значим потенциал на много места по земята. Частта от енергията, която може да бъде усвоена от вятъра зависи в голяма степен от неговата локална средна стойност. Областите с атрактивен ветрови потенциал са разположени в близост до морския бряг, "отворени" равнинни терени, в близост до реки; някой планински вериги се характеризират също с добър ветрови потенциал. Въпреки географските ограничения за реализирането на такъв тип проекти съществуват достатъчно терени в света, способни да задоволят значителна част от енергийните нужди, посредством реализирането на такъв тип проекти.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация