Калкулатор за разход на единица енергия при смяна на гориво

С помощта на настоящият калкулатор е възможно да се оценят разходите за производството на 1kWh топлинна енергия от котли при използване на различни видове горива. Информация за най-често срещаните в практиката видове котли е представена на сайта с цел улесняване на потребителите. Тази начална информация може да бъде заменена от потребителя с по-точна, ако той разполага с такава.

 

fuel cost   efficiency   caloricity   price kWh   price ton   price 1000 nm3  
Biomass(pellets) 0.0817 BGN/kWh GJ/t     BGN/t    
Electric power 0.1111 BGN/kWh     BGN/kWh        
Heavy fuel oil 0.0699 BGN/kWh GJ/t     BGN/t    
Compressed natural gas 0.0952 BGN/kWh GJ/t         BGN/1000nm3
Light fuel oil 0.1468 BGN/kWh GJ/t     BGN/t    
Liquid propane gas 0.1060 BGN/kWh GJ/t         BGN/1000nm3