solar electricity

Solar electricity generation systems

Фотоволтаични системи

Системите за производство на електрическа енергия от слънцето улавят слънчевата енергия посредством фотоволтаични клетки (PV). Клетките преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия, която може да бъде използвана в различни области от домакинството, вкл. и за осветление. Концентрираните слънчеви енергийни системи използват лещи или огледала, както и системи за проследяване с цел съсредоточаване на голяма площ от слънчева светлина в малък лъч.

Абонирай се за новости