biogas

Biogas generation system

Системи за биогаз

Системите за биогаз използват определен вид бактерия за разграждането на влажен органичен материал като животинска тор, отпадни продукти от човешка дейност или отпадъци от храна. Биогазът представлява смес от метан, въглероден диоксид и полутвърди частици. Той може да се използва като гориво за готвене, осветление или генериране на електрическа енергия. Използването на биогаз може да намали използването на дървения материал за готвене, а оттам и отделянето на вредни газове в домовете и емисиите на парникови газове.

Абонирай се за новости