geothermal

Geothermal installation

Геотермални инсталации

Геотермална електрическа енергия е такава произведена от геотермална енергия. Технологиите, които днес се срещат могат да бъдат обобщени като инсталации на: суха наситена пара; влажна пара; смесени. Геотермалните инсталации не изгарят гориво при производството на електрическа енергия, поради което се характеризират с ниско емисионно ниво. Те отделят по-малко от 1% въглероден диоксид емисии в сравнение със съоръженията, използващи природни горива.

Абонирай се за новости