cogeneration

Комбинирано производство на енергия (CHP системи)

Процесът на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, познато като когенерация, е резултат от изгарянето на първичен източник (газ, биогаз, биомаса, въглища и др.).

Понастоящем CHP системите са достъпни не само за търговските сгради, но и за домакинствата.

Абонирай се за новости