heat recovery

Утилизация на топлина

Системите за утилизране на топлина са системи, които акумулират и използват отново отпадната топлина от даден процес. Процесът сам по себе си може да бъде описан като улавяне на енергия, транспортираща се с течност или газ, която при стандартни условия ще бъде отведена от съоръжението. Системите за утилизация спомагат да бъде намалена енергийната консумация от даден процес, или да бъде осигурена топлина или друг вид енергия за друг процес. 

Абонирай се за новости