street lighting

Lighting is not only a step to reduce the world’s greenhouses gas emissions but also to become more energy efficient. The energy efficient street lighting can help to reduce the energy use by over 60%

Енергийно ефективно улично осветление

Инсталирането на енергийно ефективно осветление е не само стъпка към намаляването на парниковите газове, но и намаляване на консумацията на енергия. Използването на енергийно ефективно осветление може да доведе до намаляване консумацията на енергия с над 60%. Този тип оборудване допринася за намаляване на светлинните замърсители, като същевременно излъчваната светлина е със светъл приятен цвят.

Абонирай се за новости