Biomass - General

Основна информация, касаеща производството на електрическа енергия, чрез използването на различни технологии включващи директно изгаряне, газификация, пиролиза и анаеробно разграждане на биомаса.
Абонирай се за новости