energy efficiency

Подобряване и управление на технологични процеси

Оборудването за управление на технологичния процес контролира производствения процес, като по този начин предотвратява всякакви промени в продуктовата линия, или ги ограничава до допустимите им стойности, съгласно технологията. По този начин се поддържа необходимата продукция, качеството й, както и енергоефективността по време на процеса. Подобряването и управлението на технологичния процес се постигат чрез инсталиране на контролери, автоматична система за управление и подходяща поддръжка.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация

Утилизация на топлина

Системите за утилизране на топлина са системи, които акумулират и използват отново отпадната топлина от даден процес. Процесът сам по себе си може да бъде описан като улавяне на енергия, транспортираща се с течност или газ, която при стандартни условия ще бъде отведена от съоръжението. Системите за утилизация спомагат да бъде намалена енергийната консумация от даден процес, или да бъде осигурена топлина или друг вид енергия за друг процес. 

Енергийно ефективно улично осветление

Инсталирането на енергийно ефективно осветление е не само стъпка към намаляването на парниковите газове, но и намаляване на консумацията на енергия. Използването на енергийно ефективно осветление може да доведе до намаляване консумацията на енергия с над 60%. Този тип оборудване допринася за намаляване на светлинните замърсители, като същевременно излъчваната светлина е със светъл приятен цвят.

Енергийно ефективно оборудване в сгради

Тази страница съдържа информация за използването на енергийно ефективно оборудване в търговски или обществени сгради. Въвеждането на такъв тип оборудване е свързано с подобрения в системите за охлаждане, вентилация, отопление, осветление и др. Изискванията за въвеждането на ново енергийно ефективно оборудване е намалена средна годишна консумация на енергия, енергийно ефективно оборудване и др.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация

 

Комбинирано производство на енергия (CHP системи)

Процесът на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, познато като когенерация, е резултат от изгарянето на първичен източник (газ, биогаз, биомаса, въглища и др.).

Понастоящем CHP системите са достъпни не само за търговските сгради, но и за домакинствата.

Енергийно ефективно оборудване в индустрията

Консумацията на енергия в индустриалния сектор е много по-голяма в сравнение с останалите сектори. Въпреки че въвеждането на енергийно-ефективни мерки в тази сфера нараства непрекъснато, все още съществуват множество възможности за намаляване консумацията на енергия.

Тази електронна страница дава информация за приложимо в индустрията енергийно ефективно оборудване като: котли и пароразпределителни системи; системи за отопление, вентилация и климатизация; осветителни системи; помпи; трансфроматори и голям брой други системи и оборудване.

Енергийна ефективност в сградния сектор

Тази страница дава информация за енергийно ефективни мерки, прилагани при търговски, промишлени, обществени и жилищни сгради с оглед подобряване на енергийната ефективност на сградата като цяло.

Прилагането на енергийно-ефективни мерки намалява консумацията на енергия и отделянето на парникови газове.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация:

Абонирай се за новости