wind

Wind power plant

Ветрови електроцентрали

Кинетичната енергия на вятъра е един обещаващ и неизчерпаем енергиен ресурс със значим потенциал на много места по земята. Частта от енергията, която може да бъде усвоена от вятъра зависи в голяма степен от неговата локална средна стойност. Областите с атрактивен ветрови потенциал са разположени в близост до морския бряг, "отворени" равнинни терени, в близост до реки; някой планински вериги се характеризират също с добър ветрови потенциал.

Абонирай се за новости